alt

Поширені питання

Отримання інформації про себе

1. Де я можу отримати інформацію, що підтверджує факт реєстрації мого місця проживання?

На Порталі електронних сервісів міста Харкова, або шляхом звернення до уповноважених органів з видачи довідок:

 • 11 Центрів надання адміністративних послуг міста Харкова;
 • 66 дільниць КП «Жилкомсервіс».

2. Що необхідно для отримання інформації про себе з Реєстру територіальної громади міста Харкова через Центри надання адміністративних послуг міста Харкова або його територіальних підрозділів?

Для отримання інформації з Реєстру територіальної громади міста Харкова про себе, особі необхідно звернутися до Центру надання адміністративних послуг міста Харкова або його територіальних підрозділів з письмовим зверненням (заповнюється в ЦНАП) за формою, встановленою органом реєстрації. До письмового звернення додаються:

 • засвідчена заявником копія документа, що посвідчує його особу, із пред’явленням оригіналу відповідного документа адміністратору Центру (для осіб, які відповідно до вимог законодавства повинні його отримати);
 • письмова згода на обробку персональних даних.

2а. Що необхідно для отримання інформації про себе з Реєстру територіальної громади міста Харкова через дільниці комунального підприємства «Жилкомсервіс»?

Для отримання інформації про себе з Реєстру територіальної громади міста Харкова, особі необхідно звернутися до будь-якої дільниці комунального підприємства «Жилкомсервіс» з письмовим зверненням (заповнюється у дільниці) за формою, встановленою органом реєстрації. До письмового звернення додаються:

 • засвідчена заявником копія документа, що посвідчує його особу, із пред’явленням оригіналу відповідного документа працівнику дільниці комунального підприємства «Жилкомсервіс» (для осіб, які відповідно до вимог законодавства повинні його отримати);
 • письмова згода на обробку персональних даних.

3. Як отримати інформацію про себе з Реєстру територіальної громади міста Харкова через Портал електронних сервісів міста Харкова?

Для отримання інформації про себе з Реєстру територіальної громади міста Харкова через Портал електронних сервісів міста Харкова необхідно авторизуватися засобами дистанційної ідентифікації (електронного цифрового підпису, BankId), натиснути на кнопку «замовити» та заповнити обов’язкові поля. Після внесення усіх даних необхідно натиснути кнопку «замовити».

4. В якій формі видається інформація про себе з Реєстру територіальної громади міста Харкова?

Інформація про себе з Реєстру територіальної громади міста Харкова надається:

 • у вигляді довідки про реєстрацію місця проживання (додаток 13 до Правил реєстрації місця проживання затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 №207) у паперовій формі у разі звернення особи через Центр надання адміністративних послуг міста Харкова або його територіальних підрозділів, дільниці комунального підприємства «Жилкомсервіс»;
 • у вигляді довідки про реєстрацію місця проживання (додаток 13 до Правил реєстрації місця проживання затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 №207) в електронній формі у разі ідентифікації особи засобами дистанційної ідентифікації (електронного цифрового підпису, тощо) через Портал електронних сервісів міста Харкова.

5. Що робити у разі відсутності інформації про мене в Реєстрі територіальної громади міста Харкова при зверненні щодо отримання інформації про себе з Реєстру територіальної громади міста Харкова?

Особі необхідно звернутися до Центру надання адміністративних послуг міста Харкова або його територіальних підрозділів з письмовим зверненням (заповнюється в ЦНАП) для внесення до Реєстру територіальної громади міста Харкова актуальної інформації про себе. До письмового звернення додаються:

 • документ, до якого вносяться відомості про місце проживання/перебування особи (для осіб, які відповідно до вимог законодавства повинні його отримати), та його засвідчена копія. Особи у віці до 16 років, які до моменту подання документів не документовані документом, до якого вносяться відомості про місце проживання/перебування особи подають свідоцтво про народження;
 • документ, що підтверджує відомості про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування відповідної особи у місті Харкові (для неповнолітньої/малолітньої особи - у разі наявності).

У разі подання заяви представником особи додатково подаються:

 • засвідчена заявником копія документа, що посвідчує його особу, із пред’явленням адміністратору Центру оригіналу відповідного документа;
 • документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі).

6. Що робити у разі помилкових відомостей про мене в Реєстрі територіальної громади міста Харкова при зверненні щодо отримання інформації про себе з Реєстру територіальної громади міста Харкова?

Особі необхідно звернутися до Центру надання адміністративних послуг міста Харкова або його територіальних підрозділів з письмовим зверненням (заповнюється в ЦНАП) для внесення змін до інформації, що міститься в Реєстрі територіальної громади міста Харкова.

До письмового звернення додаються:

 • документ, до якого вносяться відомості про місце проживання/перебування особи (для осіб, які відповідно до вимог законодавства повинні його отримати), та його засвідчена копія. Особи у віці до 16 років, які до моменту подання документів не документовані документом до якого вносяться відомості про місце проживання/перебування особи подають свідоцтво про народження;
 • документ, що підтверджує відомості про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування відповідної особи у місті Харкові (для неповнолітньої/малолітньої особи - у разі наявності);
 • документ, що підтверджує достовірність заявлених заявником відомостей, у разі не підтвердження їх документом, до якого вносяться відомості про місце проживання/перебування особи (наприклад: свідоцтво про шлюб, свідоцтво про зміну імені/прізвища і т.д.);
 • документ, що підтверджує зміну персональних даних особи, у разі не підтвердження їх документом, до якого вносяться відомості про місце проживання/перебування особи.

У разі подання заяви представником особи додатково подаються:

 • засвідчена заявником копія документа, що посвідчує його особу, із пред’явленням адміністратору Центру оригіналу відповідного документа;
 • документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі).

Строк розгляду документів – 1 день, у разі необхідності строк розгляду відповідних документів може бути продовжений до 20 робочих днів, про що особі повідомляється додатково.

7. Що необхідно для отримання інформації про особу з Реєстру територіальної громади міста Харкова представником/законним представником?

Для отримання інформації з Реєстру територіальної громади міста Харкова представником/законним представником щодо особи, інтереси якої Ви представляєте необхідно звернутися до уповноважених органів з видачі довідок: Центр надання адміністративних послуг міста Харкова або його територіальних підрозділів, дільницю комунального підприємства «Жилкомсервіс» з письмовим зверненням (заповнюється на місці) за формою, встановленою органом реєстрації. До письмового звернення додаються:

 • засвідчена заявником копія документа, що посвідчує його особу, із пред’явленням оригіналу відповідного документа адміністратору Центру/працівнику дільниці комунального підприємства «Жилкомсервіс»;
 • довіреність (посвідчена в установленому законодавством порядку), відповідно до якої особою, відомості про яку містяться в Реєстрі, надані повноваження представнику отримувати її (особи) персональні дані /інформацію про неї (крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі) особи, що підтверджується відповідним документом);
 • письмова згода на обробку персональних даних.

8. Які підстави відмови у наданні інформації з Реєстру територіальної громади міста Харкова?

У наданні інформації з Реєстру може бути відмовлено, якщо:

 • письмове звернення подано не за встановленою формою;
 • заявник не подав необхідних документів або інформації;
 • у поданих документах містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними;
 • звернулася особа, яка не досягла 14 років;
 • документи подано не в установленому цим Положенням порядку.

Отримання інформаційної довідки з Реєстру територіальної громади міста Харкова про осіб, зареєстрованих за адресою житла, власником/одним із співвласників/наймачем житла, або особою, місце проживання якої зареєстровано за адресою відповідного житла, яка досягла 14-річного віку.

1. Хто може отримати інформаційну довідку з Реєстру територіальної громади міста Харкова про осіб, зареєстрованих за адресою житла?

Власник, один із співвласників, наймач житла, особа, місце проживання якої зареєстровано за адресою відповідного житла та досягла 14-річного віку.

2. Де власник відповідного житла може отримати інформаційну довідку з Реєстру територіальної громади міста Харкова про осіб місце проживання/перебування яких зареєстровано за відповідною адресою?

В будь-якому з 11 Центрів надання адміністративних послуг міста Харкова або в будь-якій з 66 дільниць комунального підприємства «Жилкомсервіс».

3. Де співвласник відповідного житла може отримати інформаційну довідку з Реєстру територіальної громади міста Харкова про осіб місце проживання/перебування яких зареєстровано за відповідною адресою?

В будь-якому з 11 Центрів надання адміністративних послуг міста Харкова або в будь-якій з 66 дільниць комунального підприємства «Жилкомсервіс».

4. Де наймач відповідного житла може отримати інформаційну довідку з Реєстру територіальної громади міста Харкова про осіб місце проживання/перебування яких зареєстровано за відповідною адресою?

В будь-якому з 11 Центрів надання адміністративних послуг міста Харкова або в будь-якій з 66 дільниць комунального підприємства «Жилкомсервіс».

5. Де особа, місце проживання, якої зареєстровано за адресою відповідного житла може отримати інформаційну довідку з Реєстру територіальної громади міста Харкова про осіб місце проживання/перебування яких зареєстровано за відповідною адресою?

В будь-якому з 11 Центрів надання адміністративних послуг міста Харкова або в будь-якій з 66 дільниць комунального підприємства «Жилкомсервіс».

6. Чи може законний представник/представник за довіреністю отримати інформаційну довідку з Реєстру територіальної громади міста Харкова про осіб місце проживання/перебування яких зареєстровано за адресою?

Так. Для законного представника необхідно додатково подати документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника. Для представника за довіреністю необхідно додатково подати довіреність, посвідчену в установленому законом порядку.

7. Як власнику відповідного житла отримати інформаційну довідку з Реєстру територіальної громади міста Харкова про осіб місце проживання/перебування яких зареєстровано за адресою?

Власнику відповідного житла необхідно звернутися до будь-якого Центру надання адміністративних послуг міста Харкова або в будь-яку дільницю комунального підприємства «Жилкомсервіс» з письмовим зверненням за формою, встановленою органом реєстрації. До письмового звернення додаються:

 • засвідчена заявником копію документа, що посвідчує його особу, із пред’явленням оригіналу відповідного документа уповноваженому органу з видачі довідок з Реєстру;
 • засвідчена уповноваженим органом з видачі довідок з Реєстру копію документа, що підтверджує право власності заявника на відповідне житло, із пред’явленням оригіналу вказаного документа уповноваженому органу з видачі довідок з Реєстру.

8. Як співвласнику відповідного житла отримати інформаційну довідку з Реєстру територіальної громади міста Харкова про осіб місце проживання/перебування яких зареєстровано за адресою?

Співвласнику відповідного житла необхідно звернутися до будь-якого Центру надання адміністративних послуг міста Харкова або в будь-яку дільницю комунального підприємства «Жилкомсервіс» з письмовим зверненням за формою, встановленою органом реєстрації. До письмового звернення додаються:

 • засвідчена заявником копію документа, що посвідчує його особу, із пред’явленням оригіналу відповідного документа уповноваженому органу з видачі довідок з Реєстру;
 • засвідчена уповноваженим органом з видачі довідок з Реєстру копію документа, що підтверджує право власності заявника на відповідне житло, із пред’явленням оригіналу вказаного документа уповноваженому органу з видачі довідок з Реєстру.

9. Як наймачу відповідного житла отримати інформаційну довідку з Реєстру територіальної громади міста Харкова про осіб місце проживання/перебування яких зареєстровано за адресою?

Наймачу відповідного житла необхідно звернутися до будь-якого Центру надання адміністративних послуг міста Харкова або в будь-яку дільницю комунального підприємства «Жилкомсервіс» з письмовим зверненням за формою, встановленою органом реєстрації. До письмового звернення додаються:

 • засвідчена заявником копію документа, що посвідчує його особу, із пред’явленням оригіналу відповідного документа уповноваженому органу з видачі довідок з Реєстру;
 • засвідчена уповноваженим органом з видачі довідок з Реєстру копію документа, що підтверджує статус наймача житла: ордер, договір найму (піднайму, оренди), рішення уповноваженого органу про визнання особи наймачем, із пред’явленням оригіналу зазначеного документа уповноваженому органу з видачі довідок з Реєстру.

10. Як особі, місце проживання якої зареєстровано за адресою відповідного житла та досягла 14-річного віку отримати інформаційну довідку з Реєстру територіальної громади міста Харкова про осіб місце проживання/перебування яких зареєстровано за адресою?

Особі, місце проживання якої зареєстровано за адресою відповідного житла та досягла 14-річного віку необхідно звернутися до будь-якого Центру надання адміністративних послуг міста Харкова або в будь-яку дільницю комунального підприємства «Жилкомсервіс» з письмовим зверненням за формою, встановленою органом реєстрації. До письмового звернення додаються:

 • - копія документа, до якого вносяться відомості про місце проживання особи, із пред’явленням оригіналу зазначеного документа уповноваженому органу з видачі довідок з Реєстру.

11. Як законному представнику власника/співвласника/наймача/ особи, місце проживання якої зареєстровано за адресою відповідного житла та досягла 14-річного віку отримати інформаційну довідку з Реєстру територіальної громади міста Харкова про осіб місце проживання/перебування яких зареєстровано за адресою?

Законному представнику власника/співвласника/наймача/ особи, місце проживання якої зареєстровано за адресою відповідного житла та досягла 14-річного віку відповідного житла необхідно звернутися до будь-якого Центру надання адміністративних послуг міста Харкова або в будь-яку дільницю комунального підприємства «Жилкомсервіс» з письмовим зверненням за формою, встановленою органом реєстрації. До письмового звернення додаються:

 • засвідчена заявником копію документа, що посвідчує його особу, із пред’явленням оригіналу зазначеного документа уповноваженому органу з видачі довідок з Реєстру;
 • засвідчену уповноваженим органом з видачі довідок з Реєстру копію документа, що підтверджує право власності заявника на відповідне житло, із пред’явленням оригіналу зазначеного документа уповноваженому органу з видачі довідок з Реєстру (для власника (співвласників) житла);
 • засвідчена уповноваженим органом з видачі довідок з Реєстру копію документа, що підтверджує статус наймача житла: ордер, договір найму (піднайму, оренди), рішення уповноваженого органу про визнання особи наймачем, із пред’явленням оригіналу зазначеного документа уповноваженому органу з видачі довідок з Реєстру;
 • засвідчена заявником копію документа, до якого вносяться відомості про місце проживання особи, із пред’явленням оригіналу зазначеного документа уповноваженому органу з видачі довідок з Реєстру (для особи, місце проживання якої зареєстровано за адресою відповідного житла);
 • засвідчена заявником (законним представником) копію документа, що підтверджує повноваження особи як законного представника, із пред’явленням уповноваженому органу з видачі довідок з Реєстру оригіналу зазначеного документа.

12. Як представнику за довіреністю власника/співвласника/наймача/особи, місце проживання якої зареєстровано за адресою відповідного житла та досягла 14-річного віку отримати інформаційну довідку з Реєстру територіальної громади міста Харкова про осіб місце проживання/перебування яких зареєстровано за адресою?

Представнику за довіреністю власника/співвласника/наймача/ особи, місце проживання якої зареєстровано за адресою відповідного житла та досягла 14-річного віку відповідного житла необхідно звернутися до будь-якого Центру надання адміністративних послуг міста Харкова або в будь-яку дільницю комунального підприємства «Жилкомсервіс» з письмовим зверненням за формою, встановленою органом реєстрації. До письмового звернення додаються:

 • засвідчена заявником копію документа, що посвідчує його особу, із пред’явленням оригіналу зазначеного документа уповноваженому органу з видачі довідок з Реєстру;
 • засвідчена уповноваженим органом з видачі довідок з Реєстру копію документа, що підтверджує право власності заявника на відповідне житло, із пред’явленням оригіналу зазначеного документа уповноваженому органу з видачі довідок з Реєстру (для власника (співвласників) житла);
 • засвідчена уповноваженим органом з видачі довідок з Реєстру копію документа, що підтверджує статус наймача житла: ордер, договір найму (піднайму, оренди), рішення уповноваженого органу про визнання особи наймачем, із пред’явленням оригіналу зазначеного документа уповноваженому органу з видачі довідок з Реєстру;
 • засвідчена заявником копію документа, до якого вносяться відомості про місце проживання особи, із пред’явленням оригіналу зазначеного документа уповноваженому органу з видачі довідок з Реєстру (для особи, місце проживання якої зареєстровано за адресою відповідного житла);
 • довіреність, посвідчену в установленому законодавством порядку (у разі надання документів представником).

13. Що робити у разі відсутності інформації про мене в інформаційній довідці з Реєстру територіальної громади міста Харкова про осіб місце проживання/перебування яких зареєстровано за адресою житла?

Особі інформація якої відсутня в Реєстрі територіальної громади міста Харкова необхідно звернутися до Центру надання адміністративних послуг міста Харкова або його територіальних підрозділів, з письмовим зверненням (заповнюється на місці) для внесення до Реєстру територіальної громади міста Харкова актуальної інформації про себе. До письмового звернення додаються:

 • документ, до якого вносяться відомості про місце проживання/перебування особи (для осіб, які відповідно до вимог законодавства повинні його отримати), та його засвідчена копія. Особи у віці до 16 років, які до моменту подання документів не документовані документом до якого вносяться відомості про місце проживання/перебування особи, подають свідоцтво про народження;
 • документ, що підтверджує відомості про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування відповідної особи у місті Харкові (для неповнолітньої/малолітньої особи - у разі наявності).

У разі подання заяви представником особи додатково подаються:

 • засвідчена заявником копія документа, що посвідчує його особу, із пред’явленням оригіналу відповідного документа;
 • документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі).

14. Що робити у разі виявлення помилкових даних про особу в інформаційній довідці з Реєстру територіальної громади міста Харкова про осіб місце проживання/перебування яких зареєстровано за адресою житла?

Особі помилкові дані якої містяться в Реєстрі необхідно звернутися до Центру надання адміністративних послуг міста Харкова або його територіальних підрозділів, з письмовим зверненням (заповнюється на місці) для внесення змін до інформації, що міститься в Реєстрі територіальної громади міста Харкова. До письмового звернення додаються:

 • документ, до якого вносяться відомості про місце проживання/перебування особи (для осіб, які відповідно до вимог законодавства повинні його отримати), та його засвідчена копія. Особи у віці до 16 років, які до моменту подання документів не документовані документом до якого вносяться відомості про місце проживання/перебування особи подають свідоцтво про народження;
 • документ, що підтверджує відомості про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування відповідної особи у місті Харкові (для неповнолітньої/малолітньої особи - у разі наявності);
 • документ, що підтверджує достовірність заявлених заявником відомостей, у разі непідтвердження їх документом, до якого вносяться відомості про місце проживання/перебування особи;
 • документ, що підтверджує зміну персональних даних особи, у разі непідтвердження їх документом, до якого вносяться відомості про місце проживання/перебування особи.

У разі подання заяви представником особи додатково подаються:

 • засвідчена заявником копія документа, що посвідчує його особу, із пред’явленням оригіналу відповідного документа;
 • документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі).

15. Що робити якщо в інформаційній довідці з Реєстру територіальної громади міста Харкова про осіб місце проживання/перебування яких зареєстровано за адресою житла вказана особа, місце проживання якої не зареєстровано за відповідною адресою?

При виявленні недостовірної інформації отриманої з Реєстру територіальної громади міста Харкова особі необхідно заповнити письмове звернення щодо коригування даних в Реєстрі територіальної громади міста Харкова в Центрі надання адміністративних послуг міста Харкова або його територіальних підрозділах або зателефонувати за номером гарячої лінії 0 800 304 304, що зазначений у відповідній довідці або заповнити електронне звернення на Порталі електронних сервісів міста Харкова www.e-kharkiv.org, щодо коригування даних в Реєстрі територіальної громади міста Харкова.

16. Що робити якщо в інформаційній довідці з Реєстру територіальної громади міста Харкова про осіб місце проживання/перебування яких зареєстровано за адресою житла повторюється одна й таж особа за відповідною адресою?

При виявленні недостовірної інформації отриманої з Реєстру територіальної громади міста Харкова особі необхідно заповнити письмове звернення щодо коригування даних в Реєстрі територіальної громади міста Харкова в Центрі надання адміністративних послуг міста Харкова або його територіальних підрозділах або зателефонувати за номером гарячої лінії 0 800 304 304, що зазначений у відповідній довідці або заповнити електронне звернення на Порталі електронних сервісів міста Харкова www.e-kharkiv.org, щодо коригування даних в Реєстрі територіальної громади міста Харкова.

17. Що робити якщо в інформаційній довідці з Реєстру територіальної громади міста Харкова отриманої власником/співвласником/наймачем відповідного житла вказана особа, знята з реєстрації місця проживання за відповідною адресою?

При виявленні недостовірної інформації отриманої з Реєстру територіальної громади міста Харкова особі необхідно заповнити письмове звернення щодо коригування даних в Реєстрі територіальної громади міста Харкова в Центрі надання адміністративних послуг міста Харкова або його територіальних підрозділах або зателефонувати за номером гарячої лінії 0 800 304 304, що зазначений у відповідній довідці або заповнити електронне звернення на Порталі електронних сервісів міста Харкова www.e-kharkiv.org, щодо коригування даних в Реєстрі територіальної громади міста Харкова.

18. Який строк розгляду звернення (усного, письмового, електронного) щодо коригування відомостей, що містяться в Реєстрі територіальної громади міста Харкова?

Строк розгляду звернення (письмового, електронного) щодо коригування відомостей, що містяться в Реєстрі територіальної громади міста Харкова 1 день, у разі необхідності строк розгляду відповідного звернення може бути продовжений до 20 робочих днів, про що особі повідомляється додатково.

19. Чи можливо отримати інформаційну довідку з Реєстру територіальної громади міста Харкова про осіб місце проживання/перебування яких зареєстровано за адресою житла станом на конкретну дату?

Так, для отримання інформаційної довідки з Реєстру територіальної громади міста Харкова про осіб місце проживання/перебування яких зареєстровано за адресою житла станом на конкретну дату, власнику, одному із співвласників, наймачу житла або особі, місце проживання якої зареєстровано за адресою відповідного житла, та досягла 14-річного віку, законному представнику або представнику за довіреністю необхідно звернутися до будь-якого Центру надання адміністративних послуг міста Харкова або в будь-яку дільницю комунального підприємства «Жилкомсервіс» з письмовим зверненням за формою, встановленою органом реєстрації. До письмового звернення додаються:

 • засвідчена заявником копія документа, що посвідчує його особу, із пред’явленням оригіналу зазначеного документа уповноваженому органу з видачі довідок з Реєстру;
 • засвідчена уповноваженим органом з видачі довідок з Реєстру копія документа, що підтверджує право власності заявника на відповідне житло, із пред’явленням оригіналу зазначеного документа уповноваженому органу з видачі довідок з Реєстру (для власника (співвласників) житла);
 • засвідчена уповноваженим органом з видачі довідок з Реєстру копія документа, що підтверджує статус наймача житла: ордер, договір найму (піднайму, оренди), рішення уповноваженого органу про визнання особи наймачем, із пред’явленням оригіналу зазначеного документа уповноваженому органу з видачі довідок з Реєстру;
 • засвідчена заявником копія документа, до якого вносяться відомості про місце проживання особи, із пред’явленням оригіналу зазначеного документа уповноваженому органу з видачі довідок з Реєстру (для особи, місце проживання якої зареєстровано за адресою відповідного житла);
 • засвідчена заявником (законним представником) копія документа, що підтверджує повноваження особи як законного представника, із пред’явленням уповноваженому органу з видачі довідок з Реєстру оригіналу зазначеного документа;
 • довіреність, посвідчена в установленому законодавством порядку (у разі надання документів представником).

20. Чому в довідці за відповідною адресою відсутні дані зареєстрованих осіб?

Реєстр територіальної громади міста Харкова сформований на підставі відомостей отриманих Департаментом реєстрації Харківської міської ради від органу ведення Державного реєстру виборців відповідно до пункту 2 розділу ІІ Закону № 888-VIII. У зв’язку з цим 04.04.2016 до Реєстру територіальної громади міста Харкова внесені зареєстровані в місті Харкові громадяни України, які досягли виборчого віку. Тому відомості про зареєстроване місце проживання громадян у віці до 18 років не містились в Реєстрі територіальної громади міста Харкова.

Звертаємо увагу, що реквізити паспортних даних та дата реєстрації місця проживання відсутні в Державному реєстрі виборців, тому 04.04.2016 при завантажені даних в Реєстр територіальної громади міста Харкова ці відомості були відсутні.

Отримання довідки про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (довідки про склад сім’ї) власником/одним із співвласників/наймачем житла, або особою, місце проживання якої зареєстровано за адресою відповідного житла, яка досягла 14-річного віку.

1. Хто може отримати довідку про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (довідку про склад сім’ї) за відповідною адресою?

Власник, один із співвласників, наймач житла, особа, місце проживання якої зареєстровано за адресою відповідного житла та досягла 14-річного віку.

2. Де власник відповідного житла може отримати довідку про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (довідку про склад сім’ї)за відповідною адресою?

В будь-якому з 11 Центрів надання адміністративних послуг міста Харкова або в будь-якій з 66 дільниць комунального підприємства «Жилкомсервіс».

3. Де співвласник відповідного житла може отримати довідку про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (довідку про склад сім’ї)за відповідною адресою?

В будь-якому з 11 Центрів надання адміністративних послуг міста Харкова або в будь-якій з 66 дільниць комунального підприємства «Жилкомсервіс».

4. Де наймач відповідного житла може отримати довідку про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (довідку про склад сім’ї)за відповідною адресою?

В будь-якому з 11 Центрів надання адміністративних послуг міста Харкова або в будь-якій з 66 дільниць комунального підприємства «Жилкомсервіс».

5. Де особа, місце проживання, якої зареєстровано за адресою відповідного житла може отримати довідку про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (довідку про склад сім’ї)за відповідною адресою?

В будь-якому з 11 Центрів надання адміністративних послуг міста Харкова або в будь-якій з 66 дільниць комунального підприємства «Жилкомсервіс».

6. Чи може законний представник/представник за довіреністю отримати довідку про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (довідку про склад сім’ї) за відповідною адресою?

Так. Для отримання довідки законному представнику необхідно додатково подати документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника. Представнику за довіреністю необхідно додатково подати довіреність, посвідчену в установленому законом порядку.

7. Як власнику відповідного житла отримати довідку про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (довідку про склад сім’ї)за відповідною адресою?

Власнику відповідного житла необхідно звернутися до будь-якого Центру надання адміністративних послуг міста Харкова або в будь-яку дільницю комунального підприємства «Жилкомсервіс» з письмовим зверненням за формою, встановленою органом реєстрації. До письмового звернення додаються:

 • засвідчену заявником копію документа, що посвідчує його особу, із пред’явленням оригіналу відповідного документа уповноваженому органу з видачі довідок з Реєстру;
 • засвідчену уповноваженим органом з видачі довідок з Реєстру копію документа, що підтверджує право власності заявника на відповідне житло, із пред’явленням оригіналу вказаного документа уповноваженому органу з видачі довідок з Реєстру.

8. Як співвласнику відповідного житла отримати довідку про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (довідку про склад сім’ї) за відповідною адресою?

Співвласнику відповідного житла необхідно звернутися до будь-якого Центру надання адміністративних послуг міста Харкова або в будь-яку дільницю комунального підприємства «Жилкомсервіс» з письмовим зверненням за формою, встановленою органом реєстрації. До письмового звернення додаються:

 • засвідчену заявником копію документа, що посвідчує його особу, із пред’явленням оригіналу відповідного документа уповноваженому органу з видачі довідок з Реєстру;
 • засвідчену уповноваженим органом з видачі довідок з Реєстру копію документа, що підтверджує право власності заявника на відповідне житло, із пред’явленням оригіналу вказаного документа уповноваженому органу з видачі довідок з Реєстру.

9. Як наймачу відповідного житла отримати довідку про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (довідку про склад сім’ї) за відповідною адресою?

Наймачу відповідного житла необхідно звернутися до будь-якого Центру надання адміністративних послуг міста Харкова або в будь-яку дільницю комунального підприємства «Жилкомсервіс» з письмовим зверненням за формою, встановленою органом реєстрації. До письмового звернення додаються:

 • засвідчену заявником копію документа, що посвідчує його особу, із пред’явленням оригіналу відповідного документа уповноваженому органу з видачі довідок з Реєстру;
 • засвідчену уповноваженим органом з видачі довідок з Реєстру копію документа, що підтверджує статус наймача житла: ордер, договір найму (піднайму, оренди), рішення уповноваженого органу про визнання особи наймачем, із пред’явленням оригіналу зазначеного документа уповноваженому органу з видачі довідок з Реєстру.

10. Як особі, місце проживання якої зареєстровано за адресою відповідного житла та досягла 14-річного віку отримати довідку про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (довідку про склад сім’ї) за відповідною адресою?

Особі, місце проживання якої зареєстровано за адресою відповідного житла та досягла 14-річного віку необхідно звернутися до будь-якого Центру надання адміністративних послуг міста Харкова або в будь-яку дільницю комунального підприємства «Жилкомсервіс» з письмовим зверненням за формою, встановленою органом реєстрації. До письмового звернення додаються:

 • копія документа, до якого вносяться відомості про місце проживання особи, із пред’явленням оригіналу зазначеного документа уповноваженому органу з видачі довідок з Реєстру

11. Як законному представнику власника/співвласника/наймача/ особи, місце проживання якої зареєстровано за адресою відповідного житла та досягла 14-річного віку отримати довідку про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (довідку про склад сім’ї) за відповідною адресою?

Законному представнику власника/співвласника/наймача/ особи, місце проживання якої зареєстровано за адресою відповідного житла та досягла 14-річного віку відповідного житла необхідно звернутися до будь-якого Центру надання адміністративних послуг міста Харкова або в будь-яку дільницю комунального підприємства «Жилкомсервіс» з письмовим зверненням за формою, встановленою органом реєстрації. До письмового звернення додаються:

 • засвідчена заявником копія документа, що посвідчує його особу, із пред’явленням оригіналу зазначеного документа уповноваженому органу з видачі довідок з Реєстру;
 • засвідчена уповноваженим органом з видачі довідок з Реєстру копію документа, що підтверджує право власності заявника на відповідне житло, із пред’явленням оригіналу зазначеного документа уповноваженому органу з видачі довідок з Реєстру (для власника (співвласників) житла);
 • засвідчена уповноваженим органом з видачі довідок з Реєстру копію документа, що підтверджує статус наймача житла: ордер, договір найму (піднайму, оренди), рішення уповноваженого органу про визнання особи наймачем, із пред’явленням оригіналу зазначеного документа уповноваженому органу з видачі довідок з Реєстру;
 • засвідчена заявником копія документа, до якого вносяться відомості про місце проживання особи, із пред’явленням оригіналу зазначеного документа уповноваженому органу з видачі довідок з Реєстру (для особи, місце проживання якої зареєстровано за адресою відповідного житла);
 • засвідчена заявником (законним представником) копія документа, що підтверджує повноваження особи як законного представника, із пред’явленням уповноваженому органу з видачі довідок з Реєстру оригіналу зазначеного документа.

12. Як представнику за довіреністю власника/співвласника/наймача/ особи, місце проживання якої зареєстровано за адресою відповідного житла та досягла 14-річного віку отримати довідку про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (довідку про склад сім’ї) за відповідною адресою?

Представнику за довіреністю власника/співвласника/наймача/ особи, місце проживання якої зареєстровано за адресою відповідного житла та досягла 14-річного віку відповідного житла необхідно звернутися до будь-якого Центру надання адміністративних послуг міста Харкова або в будь-яку дільницю комунального підприємства «Жилкомсервіс» з письмовим зверненням за формою, встановленою органом реєстрації. До письмового звернення додаються:

 • засвідчена заявником копія документа, що посвідчує його особу, із пред’явленням оригіналу зазначеного документа уповноваженому органу з видачі довідок з Реєстру;
 • засвідчена уповноваженим органом з видачі довідок з Реєстру копія документа, що підтверджує право власності заявника на відповідне житло, із пред’явленням оригіналу зазначеного документа уповноваженому органу з видачі довідок з Реєстру (для власника (співвласників) житла);
 • засвідчена уповноваженим органом з видачі довідок з Реєстру копія документа, що підтверджує статус наймача житла: ордер, договір найму (піднайму, оренди), рішення уповноваженого органу про визнання особи наймачем, із пред’явленням оригіналу зазначеного документа уповноваженому органу з видачі довідок з Реєстру;
 • засвідчена заявником копія документа, до якого вносяться відомості про місце проживання особи, із пред’явленням оригіналу зазначеного документа уповноваженому органу з видачі довідок з Реєстру (для особи, місце проживання якої зареєстровано за адресою відповідного житла);
 • довіреність, посвідчену в установленому законодавством порядку (у разі надання документів представником).

13. Що робити у разі відсутності інформації про мене в довідці про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (довідці про склад сім’ї) за відповідною адресою?

Особі інформація якої відсутня в Реєстрі територіальної громади міста Харкова необхідно звернутися до Центру надання адміністративних послуг міста Харкова або його територіальних підрозділів, з письмовим зверненням (заповнюється на місці) для внесення до Реєстру територіальної громади міста Харкова актуальної інформації про себе. До письмового звернення додаються:

 • документ, до якого вносяться відомості про місце проживання/перебування особи (для осіб, які відповідно до вимог законодавства повинні його отримати), та його засвідчена копія. Особи у віці до 16 років, які до моменту подання документів не документовані документом до якого вносяться відомості про місце проживання/перебування особи подають свідоцтво про народження;
 • документ, що підтверджує відомості про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування відповідної особи у місті Харкові (для неповнолітньої/малолітньої особи - у разі наявності).

У разі подання заяви представником особи додатково подаються:

 • засвідчена заявником копія документа, що посвідчує його особу, із пред’явленням оригіналу відповідного документа;
 • документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі).

14. Що робити у разі помилкових даних про особу в довідці про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (довідці про склад сім’ї) за відповідною адресою?

Особі помилкові дані якої містяться в Реєстрі необхідно звернутися до Центру надання адміністративних послуг міста Харкова або його територіальних підрозділів, з письмовим зверненням (заповнюється на місці) для внесення змін до інформації, що міститься в Реєстрі територіальної громади міста Харкова. До письмового звернення додаються:

 • документ, до якого вносяться відомості про місце проживання/перебування особи (для осіб, які відповідно до вимог законодавства повинні його отримати), та його засвідчена копія. Особи у віці до 16 років, які до моменту подання документів не документовані документом до якого вносяться відомості про місце проживання/перебування особи подають свідоцтво про народження;
 • документ, що підтверджує відомості про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування відповідної особи у місті Харкові (для неповнолітньої/малолітньої особи - у разі наявності);
 • документ, що підтверджує достовірність заявлених заявником відомостей, у разі не підтвердження їх документом, до якого вносяться відомості про місце проживання/перебування особи;
 • документ, що підтверджує зміну персональних даних особи, у разі не підтвердження їх документом, до якого вносяться відомості про місце проживання/перебування особи.

У разі подання заяви представником особи додатково подаються:

 • засвідчена заявником копія документа, що посвідчує його особу, із пред’явленням оригіналу відповідного документа;
 • документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі).

15. Що робити якщо в довідці про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (довідці про склад сім’ї) за відповідною адресою вказана особа, місце проживання якої не зареєстровано за відповідною адресою?

При виявленні недостовірної інформації в довідці про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (довідці про склад сім’ї) особі необхідно заповнити письмове звернення щодо коригування даних в Реєстрі територіальної громади міста Харкова в Центрі надання адміністративних послуг міста Харкова або його територіальних підрозділах або зателефонувати за номером гарячої лінії 0 800 304 304, що зазначений у відповідній довідці або заповнити електронне звернення на Порталі електронних сервісів міста Харкова www.e-kharkiv.org, щодо коригування даних в Реєстрі територіальної громади міста Харкова.

16. Що робити якщо в довідці про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (довідці про склад сім’ї) за відповідною адресою повторюється одна й таж особа за відповідною адресою?

При виявленні недостовірної інформації в довідці про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (довідці про склад сім’ї) особі необхідно заповнити письмове звернення щодо коригування даних в Реєстрі територіальної громади міста Харкова в Центрі надання адміністративних послуг міста Харкова або його територіальних підрозділах або зателефонувати за номером гарячої лінії 0 800 304 304, що зазначений у відповідній довідці або заповнити електронне звернення на Порталі електронних сервісів міста Харкова www.e-kharkiv.org, щодо коригування даних в Реєстрі територіальної громади міста Харкова.

17. Що робити якщо в довідці про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (довідці про склад сім’ї) за відповідною адресою вказана особа, знята з реєстрації місця проживання (до 04.04.2016) за відповідною адресою?

При виявленні недостовірної інформації в довідці про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (довідці про склад сім’ї) особі необхідно заповнити письмове звернення щодо коригування даних в Реєстрі територіальної громади міста Харкова в Центрі надання адміністративних послуг міста Харкова або його територіальних підрозділах або зателефонувати за номером гарячої лінії 0 800 304 304, що зазначений у відповідній довідці або заповнити електронне звернення на Порталі електронних сервісів міста Харкова www.e-kharkiv.org, щодо коригування даних в Реєстрі територіальної громади міста Харкова.

18. Який строк розгляду звернення (усного, письмового, електронного) щодо коригування відомостей, що містяться в довідці про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (довідці про склад сім’ї) за відповідною адресою?

Строк розгляду звернення (усного, письмового, електронного) щодо коригування відомостей, що містяться в довідці про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (довідці про склад сім’ї) за відповідною адресою 1 день, у разі необхідності строк розгляду відповідного звернення може бути продовжений до 20 робочих днів, про що особі повідомляється додатково.

19. Чи можливо отримати довідці про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (довідці про склад сім’ї) за відповідною адресою станом на конкретну дату?

Так, для отримання довідки про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (довідки про склад сім’ї) за адресою житла станом на конкретну дату, власнику, одному із співвласників, наймачу житла або особі, місце проживання якої зареєстровано за адресою відповідного житла, та досягла 14-річного віку, законному представнику або представнику за довіреністю необхідно звернутися до будь-якого Центру надання адміністративних послуг міста Харкова або в будь-яку дільницю комунального підприємства «Жилкомсервіс» з письмовим зверненням за формою, встановленою органом реєстрації. До письмового звернення додаються:

 • засвідчена заявником копія документа, що посвідчує його особу, із пред’явленням оригіналу зазначеного документа уповноваженому органу з видачі довідок з Реєстру;
 • засвідчена уповноваженим органом з видачі довідок з Реєстру копія документа, що підтверджує право власності заявника на відповідне житло, із пред’явленням оригіналу зазначеного документа уповноваженому органу з видачі довідок з Реєстру (для власника (співвласників) житла);
 • засвідчена уповноваженим органом з видачі довідок з Реєстру копія документа, що підтверджує статус наймача житла: ордер, договір найму (піднайму, оренди), рішення уповноваженого органу про визнання особи наймачем, із пред’явленням оригіналу зазначеного документа уповноваженому органу з видачі довідок з Реєстру;
 • засвідчена заявником копію документа, до якого вносяться відомості про місце проживання особи, із пред’явленням оригіналу зазначеного документа уповноваженому органу з видачі довідок з Реєстру (для особи, місце проживання якої зареєстровано за адресою відповідного житла);
 • засвідчена заявником (законним представником) копія документа, що підтверджує повноваження особи як законного представника, із пред’явленням уповноваженому органу з видачі довідок з Реєстру оригіналу зазначеного документа;
 • довіреність, посвідчену в установленому законодавством порядку (у разі надання документів представником).

20. Чому в довідці за відповідною адресою відсутні дані зареєстрованих осіб?

Реєстр територіальної громади міста Харкова сформований на підставі відомостей отриманих Департаментом реєстрації Харківської міської ради від органу ведення Державного реєстру виборців відповідно до пункту 2 розділу ІІ Закону № 888-VIII. У зв’язку з цим 04.04.2016 до Реєстру територіальної громади міста Харкова внесені зареєстровані в місті Харкові громадяни України, які досягли виборчого віку. Тому відомості про зареєстроване місце проживання громадян у віці до 18 років не містились в Реєстрі територіальної громади міста Харкова.

Звертаємо увагу, що реквізити паспортних даних та дата реєстрації місця проживання відсутні в Державному реєстрі виборців, тому 04.04.2016 при завантажені даних в Реєстр територіальної громади міста Харкова ці відомості були відсутні.

Останні зміни

[1.9.0] - 17.02.2019

Додано

 • Важливо: Можливість перевірки паспорта громадянина України на недійсність (втрата або викрадення)

[1.8.0] - 10.02.2019

Додано

 • Важливо: При проходженні авторизації за допомогою MobileID, необхідно підтвердити свої дії, шляхом проходження reCAPTCHA;
 • Важливо: Нові елементи інтерефейсу сайту.

Виправлено

 • Навігаційна панель для екранів різних розмірів
 • Прокрутка сторінки в Safari під час виникнення модального вікна

[1.7.0] - 27.01.2019

Додано

 • Важливо: Можливість ознайомитися з останніми змінами, а також переглянути історію змін порталу
 • Поле "ПІБ довіреної особи" до заяви "Довідка про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (довідка про склад сім’ї)"

Змінено

 • На разі не можливо замовити довідку за допомогою клавіші "Enter", просимо використувувати мишу

Виправлено

 • Важливо: Кеш має бути автоматично оновлен при наявності нової версії сайту

[1.6.0] - 22.12.2018

Додано

 • Важливо: Можливість замовлення Е-запит з картотеки з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб

[1.5.0] - 04.12.2018

Змінено

 • Важливо: Адреса, за якою формується довідка, обирається за допомогою випадаючого списку включно з будинком та квартирою
 • При формуванні довідки за номером квартири, що відсутній у списку, користувач має можливість внести дані власноруч
 • При формуванні довідки за адресою, що містить тільки номер будинку, користувач в поле квартира має внести "пробіл"

[1.4.0] - 07.11.2018

Додано

 • Важливо: Можливість авторизації за допомогою MobileID

[1.3.0] - 17.09.2018

Додано

 • Важливо: Можливість замовлення послуги "Довідка про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (довідка про склад сім'ї)" для фізичних осіб

[1.2.2] - 13.08.2018

Додано

 • Оновлений перелік можливих причин у вигляді списку що випадає, до поля "Причина формування"

Змінено

 • Елементи поля "Причина формування"

[1.2.1] - 01.08.2018

Додано

 • Можливість формування запитів станом на конкретну дату для групи "Уповноважені органи з видачі довідок"

[1.2.0] - 18.07.2018

Додано

 • Важливо: Додане поле для завантаження документів при формуванні "Довідка про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (довідка про склад сім'ї) та «Довідка про осіб, місце проживання (перебування, проживання / перебування) яких зареєстровано за адресою нерухомого майна"
 • Важливо: Таймер повідомлення о наближенні закінчення сесії

Змінено

 • заповнення розділу "Документи" при формуванні довідок вказаних вище

[1.1.0] - 22.06.2018

Додано

 • Важливо: Заповнення поля "Назва вулиці" з випадаючого списка згідно РТГ
 • Пошук будинку у форматі "/", якщо такий присутній в паспорті
 • Кнопки "Продовжити роботу" та "Відміна" на верхній робочій панелі Порталу, для запобігання одночасного формування кількох заяв

Змінено

 • Внесення даних в пошукову форму стосовно адреси проживання / перебування заявника, та адреси за якою формується довідка

Виправлено

 • Важливо: Не можливо формувати дві заяви одночасно